Proškolení referentů Hospodářské komory České republiky v projektu E-VÝZVA

Hospodářská komora České republiky a CASH ENGINEERING s.r.o. svůj společný projekt na podporu malých a středních podnikatelů započaly proškolením všech referentů Hospodářských komor České republiky.

Jsou to právě Ty klíčové osobnosti, které s podnikateli hovoří tváří v tvář a mnohdy také znají jejich běžnější starosti. Mezi obavy podnikatelů patří mimo jiné starost o pohledávky, zejména, aby se vyhnuli druhotné platební neschopnosti. Zvláště, pokud problém s financemi v první fázi není na jejich straně. Řešení je pro ně často komplikované, finančně a administrativně náročné. Velmi často menší a střední podnikatelé nedosahují na výhodné kontokorentní či krátkodobé úvěry u bank. A když, tak ve své podstatě platí dvojí úroky, bance a za dlužníka svůj ušlý zisk.
Stává se stále častěji, že dlužníci upomínky podnikatelů neberou vážně. Reagují až na „vyšší instanci“, jakmile pociťují reálnou hrozbu skutečných sankcí. Do té doby reagují laxně, někdy vezmou telefon, podruhé ne a zásobují nás výmluvami různého typu.
Podnikatel má více možností, jak reagovat. Může si dát lhůtu, po kterou bude dlužníka tolerovat a trpělivě vyčkávat. Čímž si mnohdy může sám sobě způsobit nejen druhotnou platební neschopnost, ale také např. ztrátu „dobrého jména“ např. pokud přestaneme včas sami dostávat svým závazkům a nastoupíme na hru dlužníka. Je však zapotřebí si uvědomit, že možná nyní v době hospodářského růstu tuto věc nebereme příliš vážně. Ale je třeba počítat do budoucna s jistou mírou stagnace, jak zní pravidlo. V této době bude „dobré jméno“ hrát významnou roli. Proč si je nechat zkazit dlužníkem.
My nabízíme první jednoduché, rychlé a především levné řešení pro menší podnikatele a střední firmy, které prostřednictvím on-line portálu využijí jednoduché zadání pohledávky a splní tak první krok ke zpracování a předání předžalobní upomínky k rukám jejich dlužníka. Až v 90% dlužníci na základě obeslání předžalobní upomínkou reagují a dluh hradí. Pokud se tak přece jen nestane, máte předžalobní upomínku za sebou, což je podmínka pro nárokování nákladů řízení na právní zastoupení v případě uplatnění pohledávky u soudu. Navíc v případě dalšího uplatnění pohledávky u soudu jsme Vám též dále k dispozici až do úplného vyřešení sporu.
Obraťte se na nás přímo na www.evyzva.cz nebo na kterémkoliv kontaktním místě Hospodářské komory České republiky na celém území ČR. I zde pro Vás mají referentky veškeré informace.

Těšíme se na spolupráci