Management prevence

IMG_7222
Proč nepřijmout preventivní opatření, když nám může významně přispět k eliminaci rizika.Řízení finančních rizik by mělo v dnešní době patřit k úkolům, které mají ve vnitropodnikových procesech důležitou roli.

Rizik spojených s pohledávkami je hodně. Pomůžeme Vám všechny analyzovat a přijmout vhodná opatření.

  • Obchodní strategie a motivační systém

  • Proškolení obchodníků, prodejců, managementu v oblasti smluvní prevence, právní minimum

  • Revize obchodních smluv a dokumentů, příprava komplexních právních podkladů

  • Identifikace interních procesů, identifikace změn (oblast právní, procesní a strategická)